AllTalentBank

Mua tối thiểu 4 tài khoản/ hợp đồng thanh toán

Tỷ giá trao đổi niêm yết: $1 = 25.000₫

Free Trial Standard Professional
ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ
Chi phí (Tất cả các chi phí được liệt kê ở trên đều không bao gồm thuế. Thuế tiêu thụ sẽ được tính riêng)
Phí khởi tạo $4000 $4000
Thanh toán hàng năm $48/Tài khoản/Tháng $60/Tài khoản/Tháng
Thanh toán hàng tháng $52/Tài khoản $64/Tài khoản
Tính Năng
Ứng viên
Khách hàng
Liên hệ
Phỏng vấn
Tin tuyển dụng 5 tin tuyển dụng 500 tin tuyển dụng 2,000 tin tuyển dụng
Quản Lý Yêu Cầu Tuyển Dụng
Công cụ tăng nguồn ứng viên
Website tuyển dụng riêng
Đăng tin trên website tuyển dụng đối tác của ATB 5 tin tuyển dụng
Cập nhật trạng thái tuyển dụng 5 tin tuyển dụng
Nhập hàng loạt vị trí tuyển dụng bằng tệp CSV
Xuất hàng loạt vị trí tuyển dụng bằng tệp CSV
Quản lý lịch phỏng vấn
Hiển thị lịch phỏng vấn dạng lịch/ danh sách
Cài đặt lịch phỏng vấn
Tìm việc trên Tìm kiếm Google
Quản Lý Ứng Viên
Quản lý thông tin ứng viên 10 UV/tháng Không giới hạn Không giới hạn
Quản lý yêu cầu ứng tuyển 10 UV/tháng Không giới hạn Không giới hạn
Quản lý yêu cầu chuyển đổi công việc 5 yêu cầu/tháng
Ứng tuyển công việc khác cho ứng viên
Thủ công thêm ứng viên 10 UV/tháng Không giới hạn Không giới hạn
Biểu mẫu thông tin chi tiết ứng viên 10 UV/tháng
Nhập hàng loạt thông tin ứng viên bằng tệp CSV
Xuất hàng loạt thông tin ứng viên bằng tệp CSV
Công cụ trích xuất Lịch sử làm việc của ứng viên
Công cụ trích xuất CV của ứng viên
Quản Lý Khách Hàng Và Liên Hệ
Liên hệ ứng viên và khách hàng
Sàng lọc trước phỏng vấn
Quản lý thông tin khách hàng
Số lượng khách hàng quản lý 10 công ty Không giới hạn Không giới hạn
Nhập hàng loạt thông tin công ty bằng tệp CSV
Xuất hàng loạt thông tin công ty bằng tệp CSV
Tìm Kiếm
Tìm kiếm đơn giản
Tìm kiếm theo từ khóa
Tìm kiếm bằng điều kiện phổ biến
Tìm kiếm bằng địa điểm
Tìm kiếm bằng hình thức làm việc
Tìm kiếm bằng ngành nghề
Tìm kiếm bằng trạng thái
Giao Tiếp
Email hàng loạt
Mẫu email có sẵn 5 emails
Địa chỉ “Từ” tùy chỉnh
Dropbox BCC
Đính kèm tài liệu
Logo gắn trên email Logo doanh nghiệp (kèm logo AllTalentBank bên dưới) Logo doanh nghiệp
Tùy Chỉnh Website Tuyển Dụng
Tùy chỉnh logo
Cổng thông tin dành cho ứng viên
Tùy chỉnh title, description
Tên miền mặc định
Tên miền thương hiệu riêng
Whitelabel doanh nghiệp
Cài đặt hashtag
Cài đặt footer
Cài đặt chủ đề
Cài đặt FAQ
Cài đặt chuyên mục
Tùy Chỉnh Hệ Thống Quản Lý
Phân quyền người dùng
Cài đặt logo
Cài đặt master data
Cài đặt cấu hình
Cài đặt mẫu thông báo
Cài đặt thư viện hình ảnh
Chế độ xem tùy chỉnh
Quản trị bảo mật
Bảo mật cấp trường
Người dùng là người phỏng vấn và người dùng là khách
Mạng xã hội
Cài đặt Mạng xã hội cho doanh nghiệp
Tiện Ích
Đa ngôn ngữ
Nhiều loại tiền tệ
Dung Lượng Lưu Trữ Tập Tin
Dung lượng lưu trữ miễn phí/Tổ chức 1GB 150GB 300GB
Dung lượng lưu trữ bổ sung miễn phí khi mua tài khoản mới 512MB/Tài khoản 1GB/Tài khoản
Quản Trị Dữ Liệu
Dữ liệu bản ghi
Di chuyển dữ liệu (mỗi gói)
Xuất dữ liệu mô-đun
Sao lưu dữ liệu hàng tháng
Xóa dữ liệu trùng lặp
Lệnh gọi chức năng tùy chỉnh
Sao lưu dữ liệu bổ sung

Tiện ích

Bổ sung tin tuyển dụng $1/1 tin tuyển dụng
Dung lượng lưu trữ bổ sung $10/tháng/100GB